Geachte bezoeker van Fysiotherapie Merelhove

 

Graag willen wij u informeren over de zorgverzekeringen waar wij als praktijk geen contract mee willen sluiten.

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

Wat is de reden van de actie?

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.

In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.

We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index)

We worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden.

Er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.

Dat terwijl het tarief al jaren niet geïndexeerd is en wij een tarief krijgen wat ongeveer 30% onder onze kostprijs ligt.

Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen dat ook het komende jaar niet alle contracten zullen tekenen.

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten NIET:

Caresq (inclusief Promovendum, National Academic  Besured en Aevitae)

Consequenties voor u als cliënt:

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.

In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.

We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index)

We worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden.

Er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.

Dat terwijl het tarief al jaren niet geïndexeerd is en wij een tarief krijgen wat ongeveer 30% onder onze kostprijs ligt.

Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen dat we het komende jaar niet alle contracten zullen tekenen.

Wanneer uw verzekering in de lijst voorkomt krijgt u zelf de nota.

Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief (is +/- 29,- €) vergoed.

Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief vergoed.

En verder

Wij hebben besloten aantal andere verzekeraars toch te tekenen ondanks dat het contract wat ze ons aanbieden eigenlijk helemaal niet voldoet. Dit is omdat te veel cliënten van ons bij hier verzekerd zijn en dus voor ons een te groot financieel risico mee brengt. Dat is natuurlijk waar deze verzekeraars vanuit gaan en wat meteen onze machteloze positie onderstreept.

Deze Verzekeraars zijn: VGZ, Achmea/ Zilverenkruis en CZ

Om samen met ons een signaal naar deze verzekeraars te maken zou u kunnen overwegen over te stappen naar een andere verzekeraar.

Er zijn aan aantal verzekeraars waar u zonder medisch onderzoek gewoon wordt geaccepteerd als nieuwe klant.

Ook de zorgverzekeraars worden beoordeeld door consumenten. In onderstaand overzicht ziet u welk cijfer de consument aan de zorgverzekering geeft. Trekt u hieruit uw eigen conclusies (onderzoek van 2017 door poliswijzer.nl)