Motorische remedial teaching

Spelen om beter te worden op school

Veel kinderen hebben last van stoornissen in concentratie, gedrag en schoolprestaties. Dat wil niet zeggen dat die kinderen gestoord zijn! De oorzaak is in veel gevallen een achterstand in de bewegingsontwikkeling.

Met Motorische Remedial Teaching, kortweg MRT kan een kind gericht oefenen om die bewegingsachterstand in te lopen. Als die achterstand eenmaal is ingelopen, kan er een positieve invloed uitgaan naar het gedrag, de concentratie en de leerstoornissen van het kind.

De problemen waar kinderen, ouders of leerkrachten me te maken kunnen hebben zijn bv:

  • Slordig schrijven.
  • Niet meekomen met de gym.
  • Niet stil kunnen zitten.
  • Bang om op een sport te gaan.